αντικρούομαι


αντικρούομαι
αντικρούομαι, αντικρούστηκα, (σπάν.) αντικρουσμένος βλ. πίν. 41

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.